I fokus
15/09/2020

Säkrare arbetsplatser med OiRA i tider av covid-19: exemplet Frankrike

 © EU-OSHA

Hur kan vi hjälpa små företag att skydda sina anställda, i synnerhet i dagens läge då covid-19 har föranlett en hälsokris utan motstycke? Frankrike har nyligen tagit fram en elegant lösning i form av ett bidragssystem.
Företag med färre är 50 anställda har uppmuntrats att investera i förebyggande åtgärder, mot bl.a. covid-19, som innebär att upp till 50 procent av kostnaderna ersätts av bidrag från Assurance Maladie – CNAM i maj. Ett villkor för att kunna ansöka var att en riskbedömning av arbetsplatsen genomförts med det interaktiva onlineverktyget för riskbedömning (OiRA) som rekommenderat verktyg.
Sedan dess har fler än 7 000 riskbedömningar av arbetsplatser gjorts med OiRA-verktyg i Frankrike inom t.ex. transportsektorn, hotell- och restaurangbranschen och butiksbranschen.
Då ytterligare ett bidragssystem kommer att lanseras i september håller Frankrikes nationella institut för säkerhet och hälsa – INRS på att ta fram fler verktyg att publicera för bl.a. kontorsarbeten där ett avsnitt avser distansarbete, slakterier, fiskaffärer, bagerier m.m.
Denna nationella lösning är ett föredömligt exempel som kan inspirera medlemmar från andra OiRA-grupper att delta i lika framgångsrika kampanjer.
Upptäck de nio OiRA-verktygen som finns att tillgå i Frankrike och många fler i andra länder.