I fokus
25/08/2020

Att sätta ett pris på arbetsrelaterade skador, dödsfall och sjukdomar

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Vi vet att arbetsrelaterade skador, sjukdomar och dödsfall leder till enorma ekonomiska kostnader för individerna, arbetsgivarna, staten och samhället i stort. Men hur kan vi hitta en exakt metod för att uppskatta dessa kostnader?

För få bättre kunskap om den ekonomiska bördan tittade vi på fem EU-medlemsstater som använder två olika sätt för att uppskatta kostnaderna.

Läs vad vi kom fram till i sammanfattningen av vår rapport om forskningen eller se vår PowerPoint-presentation (båda tillgängliga på flera språk).

Läs mer om varför bra arbetsmiljö är bra för företagen