I fokus
20/08/2020

Publikationer om exponering för biologiska agenser i risksektorer – nya språkversioner

© EU-OSHA / David Tijero Osorio

Exponering för biologiska agenser såsom virus och bakterier på arbetsplatsen kan orsaka en rad hälsoproblem. Covid-19 är ett tydligt exempel och det finns flera sektorer inom vilka arbetstagare verkar löpa särskild risk.

I en rad diskussionsunderlag undersöks exponering och tillhörande hälsoproblem i sektorer som omfattar hälso- och sjukvård, avfallshantering, åkerbruk, arbeten som inbegriper resor och djurrelaterade yrken. Dessa underlag publicerades först på engelska men finns nu på flera andra språk.

Titta i diskussionsunderlagen

Besök vår webbplats om biologiska agenser