I fokus
07/12/2018

Psykosociala risker, stress och belastningsbesvär – en praktisk vägledning för små företag

Arbetstagarna i Europa drabbas av negativa konsekvenser av psykosociala risker, stress eller belastningsbesvär oftare än av något annat arbetsrelaterat hälsoproblem. Problemen kan få allvarliga följder för både enskilda och företag och resulterar ofta i lång sjukfrånvaro.

I synnerhet mikro- och småföretag kan få det tufft att hantera de här problemen och det är därför vi har tagit fram en praktisk vägledning. Den beskriver en femstegsprocess för att förbättra arbetsmiljön och innehåller en mängd användbara tips, praktiska metoder och enkla råd för att hjälpa små företag att förebygga och hantera psykosociala risker, stress och belastningsbesvär.

Ladda ner vägledningen

Se våra temaavsnitt om stress och psykosociala risker och om belastningsbesvär