Psykosociala risker och deras inverkan på den psykiska hälsan hos arbetstagare med låg socioekonomisk status

Image

© peopleimages.com - stock.adobe.com

Den föränderliga arbetsmarknaden har blivit en källa till stress, ångest och andra psykiska hälsoproblem för många människor. Arbetstagare med låg socioekonomisk status är särskilt mottagliga för att uppleva psykosociala risker på arbetsplatsen, en situation som har förvärrats av covid-19 och den utveckling som digitaliseringen har medfört.

I en ny rapport analyserar EU-Osha den europeiska forskningen på området, drar slutsatser och fastställer politiska riktlinjer. I publikationen visas ett urval av goda rutiner som antagits antingen på organisatorisk eller sektoriell nivå och som framgångsrikt har förhindrat och hanterat psykosociala risker för arbetstagare med låg socioekonomisk status.

Se ytterligare detaljer i rapporten och sammanfattningen Psychosocial risk exposure and mental health outcome of European workers with low socioeconomic status (”Exponering för psykosociala risker samt resultaten för den psykiska hälsan hos europeiska arbetstagare med låg socioekonomisk status”).

För ytterligare inblick i psykosociala risker på arbetsplatsen, besök vårt uppdaterade webbavsnitt om psykosociala risker och psykisk hälsa.

Är du intresserad av ett annat perspektiv? Läs Eurofounds nya rapport Psychosocial risks to workers’ well-being: Lessons from the COVID-19 pandemic (”Psykosociala risker för arbetstagares välbefinnande: lärdomar från covid-19-pandemin”).