Forskning visar sambandet mellan psykosocial hälsa och muskel- och skelettbesvär

Image

Ny forskning som EU-Osha publicerat visar att det finns ett samband mellan psykosociala riskfaktorer och muskel- och skelettbesvär.

Utifrån de senaste europeiska uppgifterna om effekterna av psykiskt välbefinnande granskar forskarna hur psykosociala risker kan bidra till och förvärra muskel- och skelettbesvär och hur muskel- och skelettbesvär kan kopplas till psykosociala faktorer. Forskarna ger rekommendationer om effektiva sätt att förebygga muskel- och skelettbesvär och diskuterar hur tidiga insatser och stöd från arbetsgivare och arbetskamrater kan underlätta för anställda att komma tillbaka efter sjukskrivning kopplad till muskel- och skelettbesvär.  

Det ges också rekommendationer om hur man skyddar arbetstagarnas säkerhet och hälsa under övergången till distansarbete.

Läs mer i våra forskningsrapporter och sammanfattningar:

Läs mer om det prioriterade området Psykosociala risker i kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt.