You are here

I fokus
14/03/2018

Förebyggande av arbetsrelaterade sjukdomar: EU-Oshas webbplats får ett nytt avsnitt

Enligt de senaste uppskattningarna står arbetsrelaterade sjukdomar för över 200 000 dödsfall varje år i Europa. Arbetsrelaterad ohälsa och arbetsrelaterade skador kostar Europeiska unionen 476 miljarder euro varje år, en summa som skulle kunna minskas med rätt strategier, politik och metoder för hanteringen av arbetsmiljön. Att öka medvetenheten om dessa sjukdomar, bland annat arbetsrelaterad cancer, är en prioritet för EU-Osha.

Syftet med EU-Oshas forskning är att tillhandahålla en evidensgrund för beslutsfattande och bidra till att sprida god praxis för förebyggande åtgärder och rehabilitering. EU-Oshas forskning har den senaste tiden varit inriktad på varnings- och vaktsystem för arbetsmiljön, arbetsrelaterade sjukdomar orsakade av biologiska agens samt arbetstagares rehabilitering och återgång till arbetet efter cancerbehandling.

Läs mer om EU-Oshas projekt om arbetsrelaterade sjukdomar på webbplatsens nya avsnitt