I fokus
27/10/2020

Förebyggande av arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär – så kan kartläggning av kroppen och risker hjälpa

Kartläggning av kroppen är en metod för att ta reda på hur arbete kan vara skadligt för människans kropp medan riskkartläggning används för att identifiera hälsorisker på arbetsplatsen.

Dessa interaktiva tekniker, som utförs med hjälp av enkla verktyg i möten och workshoppar, tar tillvara arbetstagarnas kunskap och erfarenheter och skapar en känsla av delaktighet i lösningen.

De kan användas för att förebygga muskel- och skelettbesvär genom att identifiera relaterade riskfaktorer och är till särskilt stor nytta när läsförmåga och språkhinder utgör ett problem.

Vårt nya informationsblad innehåller en steg för steg-vägledning om hur man leder sessioner om kartläggning av kroppen och risker.

Ladda ner informationsbladet

Lär dig mer om riskkartläggning och muskel- och skelettbesvär och kartläggning av kroppen för förebyggande av muskel- och skelettbesvär i OSHwiki

Läs mer om förebyggande av muskel- och skelettbesvär på webbplatsen för Friska arbetsplatser belastar rätt