Förebygg muskel- och skelettbesvär genom att belasta rätt – nu inleds Europeiska arbetsmiljöveckan!

Image

Europeiska arbetsmiljöveckan inleds idag med hundratals evenemang, initiativ och pr-verksamheter som EU-Osha och dess partner anordnar för att uppmärksamma förebyggandet av muskel- och skelettbesvär.  

Våra nationella kontaktpunkter och officiella kampanjpartner har haft fullt upp med att förbereda de aktiviteter som ska genomföras under veckan. Exempelvis kommer CEMBUREAU att undersöka hur den europeiska cementindustrin kan bidra till att förebygga muskel- och skelettbesvär, och den irländska arbetsmiljömyndigheten kommer att vara värd för flera seminarier som handlar om riskbedömning och god praxis när det gäller muskel- och skelettbesvär. Sloveniens arbetsministerium presenterar landets vinnare av utmärkelser för god praxis och den maltesiska arbetsmiljömyndigheten anordnar ett seminarium om psykosociala risker.

EU-Oshas mediepartner Face au Risque, Gesunde Arbeit, PuntoSicuro, Reputation Today och Safety Focus har förberett sig för veckan under ett onlinemöte och kommer att stödja kampanjen i sina länder – och detta är bara en liten del av all verksamhet som kommer att genomföras.

Du kan följa alla nyheter och evenemang under Europeiska arbetsmiljöveckan 2022.

Det är ännu inte för sent att utnyttja detta tillfälle för att öka medvetenheten och förbättra säkerheten och hälsan på din arbetsplats. Vi har många kampanjresurser som kan hjälpa dig att komma igång.

Följ hashtaggen #EUhealthyworkplaces under vår omfattande kampanj i sociala medier på FacebookTwitter och LinkedIn.