I fokus
23/04/2019

Praktiska verktyg för att hantera farliga ämnen presenteras i ett informationsblad på flera språk

En publikation på tio språk ger råd om befintliga praktiska verktyg och vägledningar om farliga ämnen på arbetsplatserna. Den visar hur viktiga dessa resurser är för att begränsa arbetstagarnas exponering för skadliga ämnen. I informationsbladet beskrivs och länkas till flera befintliga verktyg från en databas som kan användas för effektiv hantering av säkerhet och hälsa.

Besök webbplatsen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt och ladda ner informationsbladet på ditt språk.