Förenkla riskbedömningen på din arbetsplats med nytt generiskt OiRA-verktyg

Image

© EU-OSHA

Nu kan alla företag – oavsett bransch – bedöma arbetsmiljöriskerna på sina arbetsplatser snabbt och enkelt tack vare ett nytt generiskt riskbedömningsverktyg (OiRA) som är interaktivt, onlinebaserat och gratis.  Med verktyget kan du ta fram en robust förebyggande handlingsplan för att säkerställa att de anställda på ditt företag kan arbeta utan risker för hälsa och säkerhet.

Det nya verktyget är idealiskt för företag som ännu inte har en skräddarsydd lösning att tillgå bland de 326 branschanpassade OiRA-verktygen. Av dessa har 37 tagits fram under 2022 och fler än 60 är för närvarande under utveckling.

OiRA utvecklas med användarnas hjälp och har blivit den föredragna onlineplattformen för bedömning och hantering av arbetsrelaterade risker för Europas mikro- och småföretag, med mer än 261 300 genomförda riskbedömningar och 157 800 registrerade användare.

Läs allt du behöver veta om OiRA och hitta rätt verktyg för din bransch på ditt språk