I fokus
07/08/2019

Arbetsmiljörisker och hur de kan förebyggas: 25 år av informationsverksamhet på arbetsmiljöområdet

En viktig del av EU-Oshas uppdrag är att öka medvetenheten om vilka risker arbetstagare utsätts för och hur dessa kan förebyggas. Under de senaste 25 åren har byrån och dess samarbetspartner nått ut till målgrupperna genom Ett hälsosamt arbetsliv-kampanjerna, Europeiska arbetsmiljöveckan och många andra aktiviteter för att öka medvetenheten.

Att göra målgrupperna delaktiga är nyckeln till framgång i våra ansträngningar för att öka medvetenheten och främja säkra och hälsosamma arbetsförhållanden på arbetsplatserna i Europa. Den gladlynte arbetsmiljöhjälten Napo gör just detta i en serie filmer utan tal där viktiga budskap förmedlas med humor.

Läs vår nya artikel för att få veta mer om EU-Oshas medvetandehöjande insatser

Läs mer om den aktuella kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv

Läs mer om Napo och konsortiet av arbetsmiljöorganisationer bakom filmerna