I fokus
10/08/2020

Arbetsmiljöbarometern: ett interaktivt verktyg för att ta reda på hur det står till med arbetsmiljön i Europa

© EU-OSHA

Arbetsmiljöbarometern är det första verktyget för datavisualisering som ger aktuell information om läget och trenderna vad gäller arbetsmiljö i de europeiska länderna.

Verktyget består av fyra grupper av indikatorer för flera olika ämnen som rör arbetsmiljö och bland annat omfattar arbetsmiljömyndigheter, nationella strategier, arbetsvillkor och arbetsmiljöstatistik. Du kan visa och jämföra uppgifter, skapa grafik och ladda ner rapporter om särskilda ämnen.

Du kan nu skapa detaljerade landsrapporter som innehåller uppgifter om alla indikatorer i korthet.

Arbetsmiljöbarometern uppdateras regelbundet med nya indikatorer, data och funktioner.

Upptäck verktyget arbetsmiljöbarometern