I fokus
26/02/2020

Global biltillverkare drar fördel av det användbara OiRA-verktyget för bedömning av risker på arbetsplatsen

© EU-OSHA / Filip De Smet

Vår nya fallstudie visar hur en multinationell biltillverkare har anpassat EU-Oshas fritt tillgängliga plattform för interaktiv riskbedömning online – OiRA – till sina behov. Resultatet? En högspecialiserad och kostnadseffektiv lösning för arbetsmiljöbedömning på företagsnivå.

Detta tillvägagångssätt gör att arbetstagarna kan vara delaktiga och verktyget tillämpas globalt. Det kan överföras till alla större företag som vill förbättra och standardisera sin riskhantering.

Läs fallstudien om du vill veta mer

Läs mer om OiRA-projektet