I fokus
10/09/2020

Exoskelett på arbetsplatsen – så kan de bidra till att förebygga belastningsbesvär

Source: XoTrunk – INAIL/Italian Institute of Technology (IIT) project on collaborative exoskeletons

Yrkesmässiga exoskelett är kroppsburna hjälpmedel som kan minska den fysiska ansträngningen på arbetet. De kan vara en lösning när andra tekniska, organisatoriska eller ergonomiska åtgärder inte räcker till. Exoskeletten används dock endast i begränsad utsträckning. Personanpassad utformning och biomekanisk riskbedömning är nyckeln till att acceptera och i större omfattning använda denna utrustning och säkerställa att den är effektiv för att förebygga belastningsbesvär.

En ny artikel handlar om resultaten av ett gemensamt projekt från INAIL-IIT där man tittat på exoskelett och hur man kan maximera deras potential att minska arbetsrelaterade belastningsbesvär.

Ladda ner diskussionsunderlaget om exoskelett på arbetsplatsen och förebyggande av belastningsbesvär

Läs mer om exoskelettens betydelse för arbetsmiljön

Ta reda på mer om EU-Oshas forskning om belastningsbesvär