Nu kan OiRA hjälpa dig att bekämpa våld från tredje part på arbetsplatsen

Image

© EU-OSHA

Våld från tredje part, exempelvis kunder, patienter, elever eller enskilda personer ur allmänheten, påverkar en lång rad sektorer och yrken.

Därför har vi tagit fram ett interaktivt webbverktyg för riskbedömning (OiRA) som hjälper företag att identifiera och hantera de säkerhets- och hälsorisker som våld från tredje part innebär, samtidigt som det föreslår lämpliga förebyggande åtgärder för att skydda arbetstagarna.

Det handlar om ett användarvänligt verktyg som kan användas för att ta fram skräddarsydda riskbedömningsförfaranden för alla typer av arbetsplatser, samtidigt som EU-lagstiftning och EU-riktlinjer på arbetsmiljöområdet har integrerats i verktyget.

Vi passar på att uppmuntra våra nationella OiRA-partner att anpassa verktyget efter lokala förutsättningar eller ta hänsyn till informationen när de utvecklar sektoriella verktyg.

Undersök verktyget

Allt du behöver veta om OiRA