Nya indikatorer och funktioner i arbetsmiljöbarometern

Image

Nu är det lättare än någonsin att använda visualiseringsverktyget för data från arbetsmiljöbarometern för att få en bild av det aktuella läget på arbetsmiljöområdet i Europa. De viktigaste arbetsmiljöindikatorerna är nu uppdelade och grupperade efter ”Olycksfall, sjukdomar och välbefinnande” samt ”Arbetsförhållanden och förebyggande åtgärder”. Den nya indikatorn för arbetsrelaterade sjukdomar anger de senaste internationella uppskattningarna av arbetets effekter på större grupper av sjukdomar i EU-27. Den nya versionen av verktyget ger också information om förordningar, internationella organisationer och program på arbetsmiljöområdet.

Uppgifter på nationell nivå kan nu även jämföras med ett eller två andra länder eller med föregående år. Dessutom kan du visa uppgifterna i diagramform och ladda ner rapporter med fullständiga data per land.

Gå till visualiseringsverktyget för data från arbetsmiljöbarometern