You are here

I fokus
12/03/2018

Den nya Esener-2-analysen uppmärksammar att hanteringen av arbetsmiljöriskerna på arbetsplatserna skiljer sig åt

En ny rapport analyserar resultaten av den andra europeiska företagsundersökningen om nya och framväxande risker (Esener-2) och ger en övergripande bedömning av arbetsmiljöarbetet i Europa. Rapporten framhåller att de traditionella arbetsmiljöriskerna till stor del hanteras på ett bra sätt i hela Europa, men att hälsorisker och psykosociala risker inte ägnas lika stor uppmärksamhet. Den nuvarande inriktningen i arbetsmiljöarbetet behöver breddas så att också hälsorisker och psykosociala risker hanteras ordentligt.

Rapporten konstaterar att om det finns ett starkt engagemang från ledningens sida, om arbetstagarna kan medverka och om både finansiella och personalmässiga resurser finns tillgängliga så gör detta en avsevärd skillnad för företagens tillämpning av god arbetsmiljöpraxis. Större företag och tillverkningsföretag har i allmänhet en högre nivå av arbetsmiljöstyrning, men även i dessa organisationer fokuserar man fortfarande mer på traditionella säkerhetsrisker än på hälsofaktorer och psykosociala faktorer.

Rapporten ser en synergi mellan nuvarande EU-politik och EU-praxis, vilket gör det möjligt att bygga på och befästa de förbättringar i arbetsmiljöarbetet som åstadkommits på senare år.

Ladda ner hela Esener-2-rapporten om arbetsmiljöstyrning och sammanfattningen

Esener-undersökningarna i korthet