I fokus
05/12/2019

E-verktyget för farliga ämnen har nu skräddarsytts för sju länder

Kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2018–2019 omfattar en rad olika resurser, bland annat EU-Oshas e-verktyg för farliga ämnen och kemiska produkter, som syftar till att ge företag den information och rådgivning de behöver för att bedöma och hantera relaterade säkerhets- och hälsorisker. 

Denna interaktiva webbaserade vägledning riktar sig framför allt till små och medelstora företag utan specifik kunskap om farliga ämnen och innehåller särskilt anpassad och lättbegriplig bakgrundsinformation och god praxis när det gäller risker, märkning, lagstiftning, förebyggande åtgärder och mycket mer.

Utifrån ett frågeformulär i e-verktyget skapas även en rapport om hantering av farliga ämnen i respektive företags situation, inklusive rekommendationer till förbättringar. 

Utöver EU-versionen på engelska har verktyget redan anpassats för Island, Norge och Portugal. Vi håller för närvarande på att ta fram fler landsversioner: Estland, Rumänien, Slovenien och Österrike.

Upptäck e-verktyget för farliga ämnen

Gå till vår webbavdelning om farliga ämnen