I fokus
22/01/2019

Nya uppgifter om exponering för farliga ämnen på arbetsplatsen

I den här publikationen beskrivs utvecklingen av nya metoder för att bedöma hur många arbetstagare som är exponerade för farliga ämnen inom EU och i vilken omfattning. Syftet med undersökningen är att utifrån trender över tid kartlägga vilka ämnen och branscher som utgör de största riskerna för arbetstagare.

Syftet är inte enbart att få en överblick över användningen av farliga ämnen, utan även att få fram en metod som kan användas för att följa framtida trender och utveckling.

Läs sammanfattningen

Hela rapporten finns på OSHwiki

Här hittar du PowerPoint-presentationen

Besök webbplatsen för Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt