I fokus
17/01/2019

Nya landsrapporter tittar närmare på strategier för säkerhet och hälsa i mikro- och småföretag i EU

EU-Oshas senaste landsrapporter ser närmare på arbetsmiljöarrangemangen i mikro- och småföretag inom olika ekonomiska sektorer i nio EU-länder: Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Italien, Rumänien, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

En uppsättning landsrapporter beskriver erfarenheterna av arbetsmiljöarbete bland anställda och företagsägare/företagsledare och visar deras inställningar till och motivation för arbetsmiljöfrågorna. Den andra uppsättningen rapporter ger en översikt över hur mellanhänder, myndigheter och arbetsmiljöinstitutioner kan stödja mikro- och småföretag i arbetsmiljöarbetet, och ser närmare på vad som fungerar respektive inte fungerar i olika nationella och socioekonomiska sammanhang.

De kompletterande Powerpoint-presentationerna ger en översikt över EU-Oshas omfattande projekt om mikro- och småföretag och visar hur resultaten kan bidra till framtagningen av effektiva arbetsmiljöpolicyer och -strategier i mikro- och småföretagen, som är Europas mest sårbara företag.

Här kan du läsa om projektresultaten och landsrapporterna:

Safety and health in micro and small enterprises in the EU: the view from the workplace (säkerhet och hälsa i mikro- och småföretag i EU ur arbetsplatssynpunkt)

From policy to practice: policies, strategies, programmes and actions supporting OSH in micro and small enterprises (från politik till praktik: politik, strategier, program och åtgärder som stödjer arbetsmiljöarbetet i mikro- och småföretag)

Ta del av presentationerna för en sammanfattning av projektet om mikro- och småföretag för arbetsmiljöexperter och för andra än arbetsmiljöexperter

Läs mer om arbetsmiljöarbete i mikro- och småföretag

Foto av Shridhar Gupta på Unsplash