OSHwiki har förbättrats och fått ett nytt utseende!

Image

© EU-OSHA

OSHwiki, vår samarbetsbaserade webbencyklopedi med arbetsmiljöinformation, har gjorts om för att bli lättare att använda.

Den har fått ett nytt utseende och blivit enklare att surfa på, och det blir därför ännu lättare att hitta den information du behöver genom att söka på ämne eller nyckelord.

I OSHwiki finns relevant och tillförlitligt material om många arbetsmiljörelaterade ämnen. Exempel på populära artiklar är ”Return to Work after sick leave due to mental health problems” (tillbaka till arbetet efter sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa) och ”Driving for work and MSDs” (fordonskörning i arbetet och muskel- och skelettbesvär).

En nyhet är arkivet för Safety Science Monitor, en oberoende, expertgranskad vetenskaplig tidskrift som täcker det breda ämnesområde som människors säkerhet utgör.