Napos senaste film tar upp en brännande fråga

Image

© EU-OSHA

En ny Napo-film sätter fokus på risken för brand och explosion på arbetsplatsen och de åtgärder som kan vidtas för att minska riskerna. 

För att en brand eller en explosion ska uppstå krävs tre element: ett brandfarligt ämne (bränsle), luft (syre) och en antändningskälla (värme). En grundläggande fråga i riskhanteringen är behovet av en tillförlitlig riskbedömning

Följ med Napo, chefen och arbetskamraterna på ännu ett humorfyllt äventyr där de guidar oss genom de grundläggande reglerna för skydd mot brand och explosion och lär oss hur man hanterar riskfyllda situationer och vilka förebyggande åtgärder som ska vidtas. 

Vet Napo vad han ska göra i varje scenario? Reagerar han och hans arbetskamrater på rätt sätt? Är hans organisation förberedd på risken för brand och explosion?

Se och dela den nya filmen Napo i...brandalarm för att hitta svaren och hjälpa oss att på ett underhållande sätt främja säkerheten.