I fokus
06/05/2019

Mikro- och småföretag är de som oftast drar nytta av EU-Oshas verksamhet

© EU-OSHA Photo Competition 2009 / Georgy Velichkov

Merparten av Europas företag utgörs av mikro- och småföretag som sysselsätter cirka hälften av arbetskraften. Men deras arbetstagare är särskilt sårbara när det gäller arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterad ohälsa.

Genom att öka medvetenheten och tillhandahålla praktiska resurser har EU-Osha, med hjälp av sina partner, stöttat hundratusentals mikroföretag och småföretag och många andra stödmottagare. EU-Osha fortsätter att söka innovativa sätt att nå ut till sina viktigaste målgrupper.

Läs vår nya artikel för mer information om de som får stöd genom EU-Oshas arbete

Läs mer om utmaningarna för arbetsmiljöfrågor i mikro- och småföretag