Den digitala framtiden nästa kampanjtema efter kampanjen om belastningsbesvär

Image

© Canva Studio - Pexels

Kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt 2020–2022 går mot sitt slut och EU-Osha vill passa på att tacka sina nationella kontaktpunkter och alla övriga kampanjpartner runtom i Europa för att de bidragit till att göra kampanjen till en framgångshistoria. Muskel- och skelettbesvär drabbar miljontals arbetstagare, och tillsammans har vi synliggjort denna folksjukdom och visat hur den kan förebyggas och hanteras på ett effektivt sätt.

Vi är i full gång med att planera nästa kampanj, som kommer att pågå under perioden 2023–2025. Den går under namnet ”God arbetsmiljö i den digitala tidsåldern” och kommer att fokusera på den digitala teknikens inverkan på arbete och arbetsplatser samt de därmed sammanhängande utmaningarna och möjligheterna på arbetsmiljöområdet.

Ta del av det nyligen genomförda toppmötet för kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt och hör ledande experter och beslutsfattare tala om allt det som åstadkommits under kampanjen

Läs mer om den kommande kampanjen eller upptäck våra resurser på området digitalisering av arbetet!