Friska arbetsplatser belastar rätt – så hanterar du psykosociala risker och muskel- och skelettbesvär

Image

© EU-OSHA

Inte bara ett arbetes fysiska krav kan orsaka muskel- och skelettbesvär. Psykosociala faktorer som hög arbetsbelastning, låg tillfredsställelse i arbetet och brist på stöd kan bidra till eller till och med förvärra muskel- och skelettbesvären. Likaså kan muskel- och skelettbesvär bidra till stress och psykisk överbelastning.

Den aktuella kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv syftar till att synliggöra sambandet mellan psykosociala risker och muskel- och skelettbesvär och innehåller rekommendationer om effektiva metoder för förebyggande och exempel på god praxis. Psykosociala risker och muskel- och skelettbesvär hanteras bäst tillsammans – upptäck våra verktyg och resurser för kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt!

Upptäck vårt nya prioriterade område: Psykosociala risker och muskel- och skelettbesvär