Ta hjälp av Napo för att bekämpa exponering för cancerframkallande ämnen på arbetet

Image

En stor del av EU:s arbetstagare riskerar att utsättas för cancerframkallande ämnen som bildas genom processer, särskilt rökutsläpp som bland annat sker genom utsläpp från dieselmotorer, kvartsdamm, damm från hårda träslag och svetsrök. Och arbetstagarna är ofta inte medvetna om risken.

I ett nytt videoklipp tar Napo och hans kollegor upp yrken där exponeringen för dessa cancerframkallande ämnen brukar vara hög. Byggnadsarbetare, mekaniker och träarbetare söker tillsammans med sin chef efter sätt att förebygga exponering för att kunna arbeta under säkra och hälsosamma förhållanden.  

Att bekämpa cancer är en prioritering inom EU:s strategiska ram för arbetsmiljö 2021–2027. Tillsammans med Napo sprider vi kunskap om arbetsrelaterad cancer och hur den kan förebyggas.

Se och dela den nya filmen Napo i…de dolda farorna

Delta i initiativet för färdplanen om cancerframkallande ämnen för att minska exponeringen för cancerframkallande ämnen på europeiska arbetsplatser!

Läs mer om Europeiska kommissionens nya lagförslag för att skydda europeiska arbetstagare från asbest