Fältarbetet inleds för Esener 2024

Image

@Freepik

EU-Oshas europeiska företagsundersökning om nya och framväxande risker (Esener) är en EU-omfattande undersökning som kartlägger hur europeiska arbetsplatser hanterar arbetsmiljörisker i praktiken.

Tusentals företag och organisationer runtom i Europa deltar i Esener, där allt från psykosociala risker och digitalisering till drivkrafter och hinder för arbetsmiljöstyrning kartläggs. Undersökningen ger också en inblick i hur arbetstagarinflytande kan förbättra arbetsmiljöförhållandena på arbetsplatserna i EU. 

Det fältarbete som ligger till grund för den fjärde upplagan av Esener inleds i slutet av maj och kommer att pågå fram till oktober 2024. Intervjuer kommer att hållas med över 40 000 företag och organisationer i alla storlekar och inom alla branscher i 30 länder.  

De första resultaten av Esener 2024 kommer att offentliggöras i början av 2025.

Läs mer om Esener och håll dig uppdaterad genom att följa #ESENER på sociala medier