You are here

I fokus
09/08/2018

Den samlade analysen av de tre stora undersökningarna finns på flera EU-språk

De viktigaste resultaten från en samlad analys av EU-Oshas andra europeiska företagsundersökning om nya och framväxande risker (Esener-2), ad hoc-modulen till Eurostats arbetskraftsundersökning 2013 om arbetsolyckor och andra arbetsrelaterade hälsoproblem (LFS) och Eurofounds sjätte undersökning om arbetsvillkor i Europa (EWCS) finns på flera EU-språk.

För att få en heltäckande bild av arbetsmiljösituationen i Europa har man i studien kartlagt dels företagens syn på riskhantering och riskmedvetenhet, dels de anställdas syn på exponeringen för risker och resultaten på arbetsmiljöområdet.

Se tillgängliga språkversioner av sammanfattningen av rapporten ”Hälso- och säkerhetsrisker på arbetsplatsen: en samlad analys av tre stora undersökningar”.