Delta i Världsartritdagen för att hjälpa till att minska belastningen för arbetstagare med reumatiska sjukdomar och muskel- och skelettsjukdomar

Image

© EULAR

Världsartritdagen, som äger rum den 12 oktober varje år, syftar till att öka kännedomen och medvetenheten om konsekvenserna av reumatiska sjukdomar och muskel- och skelettsjukdomar.

Den globala kampanjen leds av EULAR, en av EU-Oshas partner som deltar i kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv – Friska arbetsplatser belastar rätt. I år fokuserar EULAR på oroväckande ”smärtpunkter” som bland annat består i svårigheten att snabbt få professionell reumatologisk behandling i Europa.

Över 120 miljoner människor i EU lider av reumatiska sjukdomar och muskel- och skelettsjukdomar, och arbetsgivarnas behov av insatser för att behålla arbetstagarna ökar. Hälso- och sjukvården, inrättningar för social omsorg och arbetsförmedlingar måste stödja denna process.

Så kan du delta i Världsartritdagen 2022: Dela med dig av dina reumatiska smärtpunkter på #RheumaPainPoint. Delta i ett webbseminarium om reumatologi, lär dig mer om goda praktiska lösningar genom en video med exempel på hur man kan förbättra den reumatologiska vården i olika länder och dela med dig av din erfarenhet av vården för reumatiker.  

Inom de prioriterade områdena för kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv, nämligen kroniska tillstånd och psykosociala risker, hittar du användbara resurser om förebyggande och hantering av muskel- och skelettbesvär.

Ta reda på mer om EU-Oshas forskning om arbetsrelaterade muskel- och skelettbesvär