I fokus
12/08/2019

Internationella ungdomsdagen 2019: En omformning av utbildningen ska ge säkrare arbetsplatser

photo: greenspc via pixabay.com 

Transforming education (omformning av utbildningen) är temat för internationella ungdomsdagen 2019.

Dagen uppmärksammas varje år den 12 augusti för att öka medvetenheten i hela världen om de utmaningar som de yngre generationerna står inför.

Omkring 120 miljoner unga når arbetsför ålder varje år. Grundförutsättningarna för att de ska få ett hållbart arbetsliv är att vi främjar en kultur av hälsosamma arbetsplatser och investerar i unga arbetstagares kunskap om säkerhet och hälsa. EU-Osha arbetar för att stödja dessa processer genom att tillhandahålla kunskaper på arbetsmiljöområdet som är särskilt anpassade till unga människor och deras lärare och genom att driva kampanjer för hälsosamma arbetsplatser inom alla sektorer och företag.

Läs vårt avsnitt om unga arbetstagare

Läs en sammanfattning av seminariet som vi nyligen höll om barns och unga arbetstagares muskel- och skeletthälsa

Napo lär ut säkerhet och hälsa med ett leende – se Napo-filmerna riktade till unga arbetstagare

Läs mer om den internationella ungdomsdagen och årets tema och aktiviteter