Internationella kvinnodagen: Arbetsplatsernas roll för att upptäcka och stödja offer för våld i hemmet

Image

© Jose - stock.adobe.com

Den 8 mars visar EU-Osha återigen sitt stöd för kvinnors och flickors rätt att leva och arbeta utan våld både online och offline.

EU-Osha står bakom uppmaningen från FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt att bekämpa våld mot kvinnor i den digitala miljön. Det är nödvändigt att anta en strategi för innovation och teknik som ökar kvinnors medvetenhet om vilka rättigheter de har.

Vi tar detta tillfälle i akt och presenterar ett diskussionsunderlag om vilka konsekvenser våld i hemmet har på arbetsplatsen. Våldet påverkar offrens hälsa, välbefinnande och produktivitet. Det leder ofta till karriäravbrott och kan också påverka deras medarbetare och arbetsgivare.

I vår publikation presenteras politiska ramar på EU-nivå och nationell nivå samt konkreta förslag på arbetsplatsåtgärder för att upptäcka kvinnor som befinner sig i riskzonen och stödja överlevare.

Om du vill veta mer om kvinnorelaterade arbetsmiljöfrågor, se vårt tematiska avsnitt och våra OSHWiki-artiklar.