I fokus
08/03/2019

Internationella kvinnodagen: jämställdhet i arbetslivet i ett mer socialt Europa

Årets tema för Internationella kvinnodagen fokuserar på innovativa sätt att främja jämställdhet och kvinnors egenmakt. Effektiva strategier för att uppnå sådana utmanande mål är kopplade till att öka medvetenheten om arbetsmiljörisker för kvinnor och att göra ytterligare ansträngningar för att minska sysselsättningsklyftan mellan könen.  

Inom ramen för vår pågående kampanj ”Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt” tar EU-Osha också upp frågan om kvinnors exponering inom serviceyrken och inom typiskt kvinnliga jobb.

Även om kvinnors deltagande på arbetsmarknaden har ökat under de senaste åren runt om i Europa är kvinnor fortfarande mer benägna att dessutom engagera sig i vård av barn och äldre.

Initiativet för bättre balans mellan arbete och privatliv är ett resultat av den europeiska pelaren för sociala rättigheter som uppmuntrar till en jämnare fördelning av omsorgsansvaret mellan kvinnor och män. I januari nådde Europaparlamentet och rådet en preliminär överenskommelse om Europeiska kommissionens förslag till ett nytt direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare.

Läs mer om kvinnor och arbetsmiljö