Infografik och andra nya resurser om digitalt plattformsarbete

Image

© EU-OSHA

I dagsläget arbetar mängder av arbetstagare inom många yrken via digitala plattformar. Därför kan arbetsmiljöutmaningarna inom digitalt plattformsarbete se helt olika ut från fall till fall. Som ett komplement till befintliga upplysningsresurser på detta prioriterade område inom kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv har EU-Osha lagt till följande material:

En översiktlig infografik med fakta, siffror och information om toppsektorer, möjligheter, utmaningar och initiativ för att säkerställa att arbetstagarnas hälsa och säkerhet respekteras vid plattformsarbete.

En PowerPoint-presentation som beskriver arbetsmiljökonsekvenserna av plattformsarbete – tillgänglig på ett flertal språk!

Hitta allt du behöver veta om arbete via digitala plattformar