I fokus
16/10/2019

Förbättra arbetsmiljön i mikroföretag och små företag – byggnation och jordbruk

© EU-OSHA / Photo Competition 2011

Den 26 oktober är EU-Osha värd för en konferens i Bryssel om arbetsmiljöfrågor i mikro- och småföretag i Europa. Evenemanget är särskilt inriktat på högrisksektorerna byggnation och jordbruk med bland annat en debatt med de viktigaste arbetsmarknadsparterna.

Att förbättra arbetsmiljön i mikro- och småföretag är en av EU:s och EU-Oshas prioriteringar. Vårt nyligen avslutade större projekt om arbetsmiljön i mikro- och småföretag resulterade i en rad olika publikationer på flera språk. I publikationerna presenteras ny forskning om till exempel god praxis och praktiska lösningar.

Läs mer om konferensen

Läs om arbetsmiljön i Europas mikro- och småföretag

Sök bland våra publikationer om arbetsmiljön i mikro- och småföretag