Så påverkas vård- och omsorgspersonalen av digitalt plattformsarbete

Image

© Pixel-Shot - stock.adobe.com

I många av EU:s länder är omkring 10 procent av den sammanlagda arbetskraften anställd inom vård och omsorg, en sektor som står inför flera arbetsmiljörelaterade utmaningar.

Digitaliseringen och införandet av plattformsarbete har förändrat sektorn och skapat nya arbetsmiljörelaterade risker och möjligheter för arbetstagarnas fysiska och psykosociala välbefinnande.

I vårt senaste diskussionsunderlag belyses viktiga aspekter som beslutsfattarna måste beakta, bland annat arbetskraftens mångfald, den övervägande andelen kvinnor (80 procent) och de olika anställningsformer som förekommer inom sektorn.

Ta del av resultaten och rekommendationerna i diskussionsunderlaget Digitalt plattformsarbete inom vård- och omsorgssektorn: konsekvenser för arbetsmiljön.

Läs mer om digitalt plattformsarbete

Läs vårt tematiska avsnitt om vård och omsorg