I fokus
28/08/2019

Hur kommer den nya utvecklingen av arbetslivet att påverka arbetsmiljön i framtiden? Exoskelettala mekanismer och social innovation

I två nya artiklar om framtidsforskning undersöks hur arbetsmiljön kan komma att påverkas av ny utveckling i arbetslivet. Den ena handlar om teknik – användning av exoskelettala mekanismer eller kroppsburna hjälpmedel – och den andra om social innovation i arbetslivet.

Arbetets karaktär och organisation förändras snabbt i takt med att tekniken blir mer avancerad och kompetenskraven ändras. Genom att de leder till högkvalitativa jobb, socialt välbefinnande och flexibilitet när det gäller var och när arbetet utförs samt förändrar sättet att interagera med kollegor och bryter ner organisatoriska hinder bidrar nya (icke-tekniska) sätt att arbeta, såsom nya organisations- och ledarskapsformer, medbestämmande och egenmakt för arbetstagare samt arbetsplatsinnovationer, till att uppfylla arbetstagarnas behov. Andra tekniker tillgodoser fysiska behov. Exoskelettala mekanismer är till exempel tänkta att minska den fysiska ansträngningen och förhindra belastningsbesvär hos arbetstagarna.

Men finns det risker med denna utveckling och vad betyder den för arbetsmiljön? Läs våra artiklar om framtidsforskning för att ta reda på mer.

Ladda ner artikeln om framtidsforskning som handlar om social innovation i arbetslivet

Läs artikeln om framtidsforskning som handlar om den framväxande användningen av exoskelettala mekanismer

Besök vår webbavdelning om framväxande risker