You are here

I fokus
04/05/2017

Hur kommer förändringarna på IKT-området att påverka jobben i framtiden?

EU-Osha har offentliggjort en rapport om sitt arbete med framtidsprognoser. Inom projektet undersöker man hur förändringarna inom informations- och kommunikationsteknik och arbetets förläggning kommer att påverka arbetsmiljön.

Rapporten redogör för resultaten av den första fasen av projektet. Syftet var att fastställa och beskriva de viktigaste trenderna och drivkrafterna för dessa förändringar. Resultaten kommer att användas inom fas 2 för att utveckla en rad scenarier med möjliga och rimliga visioner för arbetslivet år 2025 och arbetsmiljöutmaningarna i samband därmed.

Vill du veta vilka arbetsmiljöutmaningar som vi kan stå inför i Europa år 2025 till följd av IKT-utvecklingen?

Läs rapporten ”Key trends and drivers of change in information and communication technologies and work location” (Viktiga trender och drivkrafter för förändringar inom informations- och kommunikationsteknik och förläggning av arbete).

Läs mer om EU-Oshas framtidsprognoser