Så kan ett starkt arbetsmiljöhanteringssystem skapa en kultur av välbefinnande inom det europeiska utbildningsväsendet

Image

© Pexels

Från förskolor till universitet och körskolor kan det inom utbildningsväsendet finnas problem med stress och försämrat psykiskt och fysiskt välbefinnande. Även om utbildningsväsendet kanske inte är den mest riskutsatta sektorn när det gäller hälsa och säkerhet kan det vara av stor vikt att förebygga psykosociala problem och muskel- och skelettbesvär. Ett starkt arbetsmiljöhanteringssystem som omfattar riskmedvetenhet och utbildning kan leda till en kultur av välbefinnande hos personalen.

EU-Oshas senaste rapport om det europeiska utbildningsväsendet innehåller politiska slutsatser på områden som rör arbetsmiljöhantering.

Läs rapporten och sammanfattningen: Utbildning – belägg från den europeiska företagsundersökningen av nya och framväxande risker (Esener)

Läs mer om att integrera arbetsmiljöfrågor i undervisningen

Upptäck datavisningsverktyget för Esener och hitta mer information om arbetsmiljöhantering på europeiska arbetsplatser