I fokus
27/09/2019

Hur hanterar man riskerna med cancerframkallande ämnen på arbetet

© INSHT

Cancer anses vara den främsta orsaken till arbetsrelaterade dödsfall i EU. En stor andel av cancerfallen kan kopplas till exponering för cancerframkallande ämnen på arbetet. EU-Osha är som undertecknare av färdplanen om cancerframkallande ämnen fast besluten att öka medvetenheten om dessa risker.

I ett nytt informationsblad till stöd för kampanjen Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen  ges praktiska råd om hur riskerna med cancerframkallande ämnen undviks på arbetsplatsen och länkar till användbara resurser.

Läs informationsbladet – en gemensam publikation som alla parter i färdplanen står bakom

Besök webbplatsen för kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 

Hitta mer information och artiklar om arbetsrelaterad cancer