I fokus
16/12/2019

Hur påverkar digitaliseringen arbetsmiljön?

Den digitala teknikens fantastiska potential håller på att förvandla våra arbetsplatser, men vad betyder det för arbetarnas säkerhet och hälsa? I vår nya broschyr ges en översikt över vårt pågående arbete om digitaliseringen – inklusive ett nyligen genomfört framsynthetsprojekt – och hur den påverkar hälsan och säkerheten på våra arbetsplatser.

I broschyren tar vi upp hur man kan minimera digitaliseringens eventuella negativa effekter på arbetsmiljön. Vi ger också exempel på hur digital teknik kan användas för att förbättra förebyggande åtgärder på arbetsplatsen.

Läs mer om digitaliseringens inverkan på arbetsmiljön i vår broschyr

Se språkversioner av Sammanfattning – Framsynthetsprojekt om nya och framväxande arbetsmiljörisker i samband med digitaliseringen fram till 2025

Besök vår sida om digitalisering för att läsa mer om vårt framsynthetsprojekt

Läs rapporten The changing nature of work and skills in the digital age som publicerats av Europeiska kommissionens vetenskaps- och kunskapstjänst.