I fokus
09/10/2019

Hur skyddar vi utsatta arbetstagare från farliga ämnen?

Vissa grupper av arbetstagare är mer utsatta för risker än andra när de exponeras för farliga ämnen. Detta kan bero på att dessa arbetstagare är oerfarna, oinformerade eller fysiskt mer sårbara. Andra orsaker kan vara att de ofta byter jobb, eller arbetar i sektorer där medvetenheten är låg, eller på grund av större eller annan form av fysiologisk känslighet.

EU-Oshas nya informationsblad om utsatta arbetstagare och farliga ämnen kan vara till hjälp. Informationsbladet förklarar arbetsgivarnas ansvar, belyser vilka arbetstagare som är särskilt utsatta, till exempel unga arbetstagare, migranter och gravida arbetstagare samt förklarar hur man tar hänsyn till deras behov genom riskbedömning och förebyggande åtgärder.

Läs informationsbladet

Besök webbplatsen för kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 

Läs mer om riskutsatta arbetstagargrupper