Att främja efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelser: Norges strategi

Image

© Volodymyr Shevchuk / stock.adobe.com

Det snabbt föränderliga arbetslivet innebär många utmaningar när det gäller efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelserna. Att förbättra efterlevnaden på detta område är ett långsiktigt mål på såväl europeisk som nationell nivå.

EU-Osha har analyserat de nationella strategierna och åtgärderna för att främja efterlevnaden av arbetsmiljöregler i fem länder. Den första publikationen i serien, som har släppts i dagarna, tittar på Norges strategi och innehåller en omfattande rapport med fallstudier och policygenomgångar.

I Norge har arbetsinspektionen och andra arbetsmiljöorgan genomgått en betydande utveckling under de senaste åren – inräknat under pandemin – vilket har lett till en förbättrad medvetenhet om och efterlevnad av arbetsmiljöbestämmelserna.

Ta reda på mer genom att läsa våra publikationer om Norges sätt att främja efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelser.

Se vårt tematiska avsnitt om främjande av efterlevnad av arbetsmiljöbestämmelser.