Toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv 2022: sammanfattning och intryck

Image

EU-Oshas toppmöte inom ramen för kampanjen Ett hälsosamt arbetsliv 2022 blev ett engagerande evenemang som fått stort genomslag, bland annat tack vare viktiga insikter om förebyggande av muskel- och skelettbesvär från ledande experter och beslutsfattare. Konferensen, som hölls i Bilbao den 14 och 15 november, hade över 400 deltagare och visade hur effektiv kampanjen Friska arbetsplatser belastar rätt har varit när det gäller att skapa medvetenhet kring muskel- och skelettbesvär, en folksjukdom som drabbar tre av fem arbetstagare i EU.

I denna sammanfattning ingår toppmötets viktigaste delar, däribland sammandrag av sessionerna, insikter, slutsatser och viktiga budskap.

Läs sammanfattningen och ta del av inspelningar och presentationer från toppmötet för ett hälsosamt arbetsliv 2022

Se bilder från evenemanget