I fokus
21/07/2020

Arbetsmiljö för åldrande arbetstagare: en prioriterad fråga för alla

© Cristina Vatielli

Utmaningen med en åldrande och krympande arbetskraft är inte ny för Europa: 2030 förväntas arbetstagare i åldrarna 55–64 år utgöra 30 procent eller mer av arbetskraften. Samtidigt lämnar många arbetstagare arbetsmarknaden långt innan de når pensionsåldern.

Hållbara lösningar för att garantera säkra, sunda och rättvisa förhållanden redan från det att en person börjar sitt yrkesliv är nyckeln till att stoppa den här negativa trenden och förbättra produktiviteten på lång sikt.

För att stödja utvecklingen på det här viktiga området genomförde EU-Osha för några år sedan ett projekt med en mängd analyser av policyer och initiativ för att hantera frågan om åldrande arbetstagare i Europa.

Läs om projektet Säkra och hälsosamma arbetsplatser för alla åldrar – arbetsmiljö i samband med en åldrande arbetskraft och de olika publikationerna

Lär dig mer om hur europeiska länder hanterar arbetsmiljöutmaningar genom vårt verktyg för datavisualisering om åldrande och arbetsmiljö som publicerades 2017.

Hjälp oss att främja hälsosamma arbetsmetoder för alla åldrar – använd och dela praktiska resurser från kampanjen 2016−2017, En sund och säker arbetsmiljö genom hela arbetslivet