I fokus
12/09/2019

Har du lagt märke till förändringarna på vår webbplats?

by Bodobe via https://pixabay.com

EU-Oshas webbplats har nyligen moderniserats för att göra informationssökningen enklare och snabbare.

Den nya webbplatsen visar nu höjdpunkterna, nyheterna, evenemangen och sociala medier på ett mer fängslande sätt och ger enklare tillgång till de mest relevanta resurserna och projekten.

Publikationsavsnittet har lyfts fram i menyn för att ge ökad synlighet, vilket gör navigering och sökning till en bättre upplevelse. Det nya avsnittet Verktyg och resurser visar informationen på ett bättre strukturerat sätt för att underlätta åtkomst. Evenemangsavsnittet har dessutom uppgraderats till att omfatta sammanfattande rapporter om de seminarier som har arrangerats av EU-Osha och en enklare sökning efter arbetsmiljöevenemang i hela Europa.

Navigera gärna runt på webbplatsen och upptäck de förändringar som underlättar din sökning efter arbetsmiljökunskap.

Klicka här om du ännu inte prenumererar på vår månatliga OSHmail.