You are here

I fokus
17/08/2017

Vägledningar om god praxis för jordbruk och fiske – hämta nu!

Två omfattande sektorsvägledningar om god arbetsmiljöpraxis finns nu för nedladdning på fler än 20 språk. De ges ut av EU-kommissionen och täcker jordbruk, boskapsskötsel, trädgårdsodling, skogsbruk och små fiskefartyg (som utgör 80 procent av EU:s fiskeflotta). Vägledningarna är fulla av exempel på god praxis för riskförebyggande åtgärder, fallstudier ur verkligheten och praktiska resurser. De ger utmärkt vägledning om skydd och säkerhet för personer som arbetar inom dessa sektorer. Vägledningarna är användarvänliga referenser med ordlistor, illustrationer och diagram.

Ladda ned vägledningarna:

Hälsa och säkerhet för personer som arbetar med jordbruk, boskapsskötsel, trädgårdsodling eller skogsbruk

Europeisk vägledning för förebyggande av risker i små fiskefartyg