I fokus
18/07/2019

God muskel- och skeletthälsa i tidig ålder: nu finns en sammanfattning av seminariet

@Annie Spratt on Unsplash

EU-Osha anordnade i samverkan med Enetosh (Europeiska nätverket för utbildning och fortbildning i arbetsmiljö) ett seminarium om belastningsbesvär bland unga människor och arbetstagare. Seminariet hölls inom ramen för ett projekt för arbetsmiljööversikt om belastningsbesvär med anledning av Ett hälsosamt arbetsliv-kampanjen ”Friska arbetsplatser belastar rätt”, som inleds i oktober 2020.

Syftet med evenemanget var att informera om behovet av att främja god muskel- och skeletthälsa i tidig ålder. Deltagarna utbytte idéer i mindre grupper som leddes av experter på fyra olika aspekter: forskning, politik (arbetsmiljö – ergonomi), praxis (införlivande av arbetsmiljöperspektivet i utbildning) och kommunikation (uppfattning om den egna kroppen).

Läs rapporterna om de viktigaste slutsatserna från varje workshop

Ta reda på mer om förebyggande av belastningsbesvär

Läs den praktiska vägledningen för små företag Psykosociala risker, stress och belastningsbesvär