I fokus
01/07/2020

Tyskland är ordförande för Europeiska unionens råd från den 1 juli 2020

Tyskland kommer att inneha ordförandeskapet – ett av EU:s viktigaste beslutande organ – till och med den 31 december 2020. Landet tar över från Kroatien och är det första i en ny ordförandeskapstrio under ett och ett halvt år, tillsammans med Portugal och Slovenien.

Det tyska ordförandeskapet har för avsikt att bekämpa coronaviruset och hantera de ekonomiska följderna av pandemin utan att försumma andra frågor som är viktiga för EU. De övergripande målet är att se till att Europa kommer ut ur krisen starkare och motståndskraftigare än någonsin.

Mer information finns på vår särskilda webbsida

Besök webbplatsen för Tysklands ordförandeskap

Se videon ”Vad är ordförandeskapet i rådet och hur fungerar det?”