Framtidens arbete: EU-Osha presenterar viktiga arbetsmiljöfrågor vid det slovenska EU-ordförandeskapets webbinarium

Image

Photo by Simon Abrams on Unsplash

Webbinariet, som har namnetThe Future is here: an occupational safety and health perspective” (framtiden är här: ett arbetsmiljöperspektiv), tar upp många av de arbetsmiljöutmaningar som finns i dagsläget och beskriver den förväntade framtida utvecklingen.

EU-Oshas tillförordnade verkställande direktör, William Cockburn, ger en översikt över framväxande risker och andra kollegor tar upp den alltjämt pågående pandemin samt ger vägledning om återgången till arbetsplatserna efter covid-19. Utmaningarna med digitala arbetsmiljöer lyfts fram med hjälp av presentationer om nya typer av ledarskapsmetoder som använder sig av artificiell intelligens och hantering av psykosociala risker.

Webbinariet anordnas av Sloveniens ministerium för arbetsmarknadsfrågor, familjefrågor och sociala frågor samt för lika möjligheter som en del av det slovenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd.

Se programmet

Du kanregistrera dig kostnadsfritt fram till den 30 november 2021

Besök vår sida om det slovenska EU-ordförandeskapet

Share this on: